Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Cao Văn Biền


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1937

Sinh tại Nghệ An.

1959 - 1998

- Công tác tại Viện Sử học Việt Nam;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ Sử học (1981);

- Phong hàm Phó Giáo sư (1991);

- Trưởng Ban Lịch sử cận đại, Viện Sử học (1989 - 1995).


cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo