Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Quang Á


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1950

Sinh tại tỉnh Thái Bình

Trước 1970

Học sinh phổ thông.

1970-1974

Sinh viên trường Đại học Tổng hợp Odessa, Liên Xô.

1975-2011

- Giảng viên trường Đại học Thái Nguyên (Từ 1975);

- Trưởng phòng tại Viện Công nghệ Thông tin (Từ 2000);

- Phó Trưởng bộ môn Khoa học Máy tính, khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Thái Nguyên (Từ 2002).

clinic of abortion go scraping of the uterus