Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Quang Á


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 8 luận văn Thạc sĩ

1. Trần Văn Thái, "Mạng nơron Hopfield và ứng dụng trong các bài toán về đồ thị", Cao đẳng Luyện kim Thái Nguyên, 2005.

2. Nông Thị Hoa, "Sử dụng mạng nơron trong dự đoán cấu trúc RNA", Đại học Thái Nguyên, 2006.

3. Đoàn Thị Bích Ngọc, "Mạng nơron Hopfield lượng tử và ứng dụng giải bài toán quy hoạch nguyên", Cao đẳng Luyện kim Thái Nguyên, 2006.

4. Đặng Thị Hiên, "Mạng nơron tự tổ chức và ứng dụng", Đại học Công nghiệp Thái Nguyên, 2007.

5. Đào Thị Thu, "Mạng nơron RBF và ứng dụng", Đại học Thái Nguyên, 2007.

6. Đinh Thị Thúy Quỳnh, "Ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robot", Đại học Thái Nguyên, 2008.

7. Nguyễn Thị Thu Thủy, "Một số phương pháp chính xác lập lộ trình chuyển động cho robo", Cao đẳng Luyện kim Thái Nguyên, 2008.

8. Ngô Thúy Ngân, "Phương pháp số giải một số bài toán biên trong miền vô hạn", Đại học Thái Nguyên, 2008. 

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 5 luận án Tiến sĩ

1. Vũ Vinh Quang, "Phương pháp chia miền giải phương trình elliptic cấp hai và phương trình song điều hòa trong miền hình học phức tạp", Đại học Thái Nguyên, 2007.

2. Lê Tùng Sơn, "Một số phương pháp giải bài toán biên đối với phương trình song điều hòa và kiểu song điều hòa", Đại học Thái Nguyên, 2008.

3. Đặng Thị Oanh, "Phương pháp không lưới giải một số bài toán biên", Đại học Thái Nguyên, 2010.

4. Trương Hà Hải, "Một số phương pháp gần đúng giải phương trình elliptic  với các điều kiện biên hỗn hợp", Đại học Thái Nguyên, 2013.

5. Nguyễn Văn Thiện, "Giải gần đúng giải một số bài toán biên cho phương trình đạo hàm riêng cấp bốn", Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2013.

 

 

find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back