Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Quang Á


Các bài báo nghiên cứu

1. On  an iterative method for solving a boundary value problem for fourth order equation (Tiếng Nga). Đặng Quang Á. Math. Phys. and Nonlin. Mech., No 10(54), 1988.

2. Phương pháp số giải bài toán biên Dirichlet đối với phương trình cấp bốn. Đặng Quang Á. In trong: Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thuỷ khí toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 1991.

3. Exact solution of a stationary problem of air pollution (Tiếng Anh). Dang Quang A, Ngo Van Luoc. Proc. of  NCSR of Vietnam, vol. 4, 1992.

4. Accelerated methods for solving grid equations, I. (Tiếng Anh). Dang Quang A. Journal of Comp. sciences and cybernetics, vol. 9, 1993.

5. Analytic and numerical solution of some problems of air pollution (Tiếng Anh). Ngo Van Luoc, Dang Quang A, Nguyen Cong Dieu. SEA Bull. Math., Special Issue, 1993.

6. Approximate method for solving an elliptic problem with discontinuous coefficients (Tiếng Anh). Dang Quang A. Journal of  Comp. and Appl. Math., 51, No. 2, 1994.

7. On multi-parameter asymptotic error expantions for multi-dimensional diffusion-convection equations (Tiếng Anh). Ta Van Dinh, Dang Quang A. Vietnam Journal of Math., Vol. 22, 1994.

8. Numerical solution of a stationary problem of air pollution (Tiếng Anh). Dang Quang A, Ngo Van Luoc. Proc. of  NCST of  Vietnam, vol. 6, 1994.

9. Boundary operator method for approximate solution of biharmonic type equation (Tiếng Anh). Dang Quang A. Vietnam Journal of Math., Vol. 22, 1994.

10. Accelerated methods for solving grid equations, II (Tiếng Anh). Dang Quang A. Journal of Comp. sciences and cybernetics , vol. XI, 1995.

11. On numerical modelling for dispersion of active pollutants from a elevated point source (Tiếng Anh). Dang Quang A, Nguyen Dong Anh. Vietnam Journal of Math., Vol. 24, 1996.

12. Iterative methods for solving degenerate system of grid equations (Tiếng Anh). Dang Quang A. Journal of Comp. sciences and cybernetics, No 4, 1997.

13. Iterative method for solving the second boundary value problem for biharmonic type equation (Tiếng Anh). Dang Quang A. Journal of Comp. sciences and cybernetics, 1998.

14. Mixed boundary-domain operator in approximate solution of  biharmonic type equation (Tiếng Anh). Dang Quang A. Vietnam Journal of Math., Vol. 26, 1998.

15. On neural network approach to the solution of boundary value problems for elliptic equations (Tiếng Anh). Dang Quang A. In: VJFUZZY'98, Vietnam-Japan bilateral symposium on Fuzzy systems and applications, Proceedings, Hà nội, 1998.

16. Comparison of the solutions of elliptic equations with various boundary conditions (Tiếng Anh). Dang Quang A. Proc. of  NCST of Vietnam, 1999.

17. Construction of iterative methods for solving a mixed boundary value problem for biharmonic equation (Tiếng Anh). Dang Quang A. Proceedings of the Fifth Mathematical Conference of Vietnam, Sci. and Tech. Publ. House, Hanoi, 1999.

18. MATLAB - một môi trường tính toán kỹ thuật và đồ họa nhanh. Đặng Quang Á. In trong: Tuyển tập báo cáo Hội thảo “Phát triển công cụ tin học trợ giúp cho giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng toán học”, Hà Nội 4-1999.

19. Toán học và Công nghệ thông tin. Đặng Quang Á. In trong: Lược đồ sai phân dương cho phương trình khuyếch tán - tải. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học kỷ niệm 40 năm Đại học Thuỷ lợi, Hà Nội, 11-1999.

20. Ứng dụng mạng nơ ron trong tính toán. Đặng Quang Á. In trong: Hệ mờ, mạng nơ ron và ứng dụng. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2001.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối