Các tư liệu về  Giáo sư Dương Trọng Bái


Sách đã xuất bản

1. Chúng ta ở đâu? Vị trí trái đất trong không gian. Nguyễn Văn Chiển, Dương Trọng Bái. Hội Văn hoá Việt Nam, 1950.

2. Vật lý lớp 9 (Sách giáo khoa). Dương Trọng Bái, Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Ngọc Quang. Bộ Giáo dục, 1956, 1957, 1960, 1961, 1965, 1968, 1972.

3. Vật lý lớp 8 (Sách giáo khoa). Tập 1. Dương Trọng Bái, Ngụy Như Kon Tum, Hoàng Quý. Bộ Giáo dục, 1957, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969.

4. Vật lý lớp 8 phổ thông. Tập 2. Dương Trọng Bái, Nguyễn Văn Đạm, Nguyễn Ngọc Quang. H- Giáo dục, 1960, 1962, 1963, 1969.

5. Các đồng vị phóng xạ. Dương Trọng Bái. H- Giáo dục, 1963.

6. Từ điển Vật lý. Tập 1 và 2. Đồng tác giả. H- Khoa học và Kỹ thuật, 1982.

7. Bài tập Vật lý phổ thông chọn lọc. Tập 1 và 2. Dương Trọng Bái, Bùi Trọng Tuân, Nguyễn Thế Khôi, Vũ Quang. H- Giáo dục, 1983.

8. Bài thi Vật lý quốc tế. Dương Trọng Bái, Cao Ngọc Viễn, Trần Văn Quang. H- Giáo dục, 1983.

9. Bài giảng Vật lý lớp 10 phổ thông (Dùng cho học sinh lớp chuyên Vật lý). Tập 1 và 2. Dương Trọng Bái. H- Giáo dục, 1985.

10. Bài giảng Vật lý lớp 10. Tập 1 và 2. Dương Trọng Bái. H- Giáo dục, 1985.

11. Bài tập Quang học, Vật lý nguyên tử và hạt nhân. Dương Trọng Bái, Hoàng Hữu Do, Vũ Thanh Khiết, Vũ Quang. H- Giáo dục, 1990.

12. Vật lý 10. Dương Trọng Bái, Tô Giang, Nguyễn Đức Thâm, Bùi Gia Thịnh. H- Giáo dục, 1990, 1992, 1993, 1994, 1997, 2000.

13. Vật lý 10 (Sách giáo viên). Dương Trọng Bái, Tô Giang, Nguyễn Đức Thẩm, Bùi Gia Thịnh. H- Giáo dục, 1990, 1991, 1994.

14. Tư liệu Vật lý 8. Nguyễn Thượng Chung (Chủ biên), Dương Trọng Bái, Bùi Gia Thịnh. H- Giáo dục, 1991.

15. Bài tập Vật lý 10. Dương Trọng Bái (Chủ biên). H- Giáo dục, 1992. Đồng tác giả, 1994. Dương Trọng Bái (Chủ biên), 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003.

16. Bài tập Cơ học (Dùng cho lớp A và chuyên Vật lý PTTH). Dương Trọng Bái, Tô Giang. H- Giáo dục, 1992, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2003.

17. Vật lý 10 (Ban Khoa học tự nhiên). Dương Trọng Bái (Chủ biên). H- Giáo dục, 1993.

18. Bài tập Vật lý phân tử và nhiệt học (Dùng cho lớp A và chuyên Vật lý PTTH). Dương Trọng Bái, Đàm Trung Đồn. H- Giáo dục, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004.

19. Bài tập Vật lý 10 (Ban Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật). Dương Trọng Bái (Chủ biên), Tô Giang, Nguyễn Đức Thâm, Bùi Gia Thịnh. H- Giáo dục, 1994, 1997.

20. Để biết giải Bài tập Vật lý 12. Đồng tác giả. H- Giáo dục, 1994.


find me a girlfriend site i cheated on my girlfriend and i want her back
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo