Các tư liệu về  Giáo sư Dương Trọng Bái


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1924

Sinh tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

 Trước 1948

- Học Trường Trung học Anbe Saraut;

- Học Trường Khoa học Đại cương.

 1948-1951

Giáo viên trường Trung học kháng chiến Đào Dã (Phú Thọ).

 1951-1954

Giáo viên Trường Khoa học cơ bản và Sư phạm cao cấp (Khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc).

 1955-1956 Chủ nhiệm Khoa Vật lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 1957-1959 Thực tập khoa học tại Viện Nguyên tử Đupna (Liên Xô).
1959-1965 Trưởng khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 1966-1975 Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng (1971) Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.
1976-1980 Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
 1980-1992

- Trưởng ban Nghiên cứu cải cách Sư phạm (1980-1987);

- Dẫn 8 Đoàn học sinh Việt Nam đi thi Olympic Vật lí Quốc tế (1981-1989);

- Chuyên viên Viện Khoa học Giáo dục (Từ 1987);

- Chủ tịch Hội đồng Bộ môn Vật lí phổ thông, Hội đồng thẩm định Sách giáo khoa Vật lí THCS và THPT.

 Tháng 3-2011  Mất tại Hà Nội.
close

Thông báo