Các tư liệu về  Giáo sư Dương Trọng Bái


Các bài báo nghiên cứu

1. Tập hợp thuần và hỗn hợp trong cơ học lượng tử. Dương Trọng Bái. Tập san Toán-Lý, tháng 12-1962.

2. Duy vật biện chứng và cơ học lượng tử. Dương Trọng Bái. Nội san khoa Vật lý, 1964.

3. Lênin và khoa học qua tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. Dương Trọng Bái. Thông báo Khoa học, số 6, 1970.

4. Chương trình hóa giáo dục. Dương Trọng Bái. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 5, 1971.

5. Thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng ở trường Sư phạm. Dương Trọng Bái. Nội san Đại học Sư phạm, 1978.

6. Công tác hướng nghiệp vào Sư phạm ở Liên Xô. Dương Trọng Bái. Thông tin Khoa học Giáo dục, số 1, 1981.

7. Quy chế tuyển chọn và chế độ lao động của cán bộ giảng dạy Đại học Sư phạm ở Liên Xô. Dương Trọng Bái. Thông tin Khoa học Giáo dục, số 1, 1981.

8. Đào tạo thường xuyên giáo viên ở Ba Lan. Dương Trọng Bái. Thông tin Khoa học Giáo dục, số 2, 1981.

9. Xây dựng đội ngũ giáo viên các trường Sư phạm. Dương Trọng Bái. Báo Nhân dân, ngày 5-11-1981.

10.   Chính sách đối với giáo viên. Dương Trọng Bái. Báo Nhân dân, ngày 10-11-1981.

11. Về một chủ trương không thích hợp. Dương Trọng Bái. Tạp chí Tổ Quốc, số 2, 1982.

12. Khoa học Vật lý hiện đại với tính thống nhất của thế giới. Dương Trọng Bái. Tạp chí Tổ Quốc, số 6, 1982.

13. Cải tiến công tác Giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức trong trường Đại học Sư phạm. Dương Trọng Bái. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 3, 1982.

14. Tổ chức đội ngũ giáo viên Đại học Sư phạm làm công tác Giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức. Dương Trọng Bái. Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 6, 1982.

15. Suy nghĩ về việc nâng cao chất lượng dạy và học môn Vật lý trong trường phổ thông. Dương Trọng Bái. Tạp chí Tổ Quốc, số 9, 1983.

16. Qua bồi dưỡng Đội tuyển suy nghĩ về việc nâng cao chất lượng đào tạo của trường phổ thông. Dương Trọng Bái. Tạp chí Tổ quốc, số 9, 1983.

17. Tuyển sinh cho trường Sư phạm. Dương Trọng Bái. Tạp chí Tổ quốc, số 3, 1984.

18. Truyện kể về nhà bác học nguyên tử. Dương Trọng Bái. Báo Giáo viên Nhân dân, số 28, 14-7-1985.

19. Trường phổ thông trung học ở Thụy Điển. Dương Trọng Bái. Báo Giáo viên Nhân dân, ngày 16-9-1985.

20. 40 năm dạy học Vật lý. Dương Trọng Bái. Báo Giáo viên Nhân dân, ngày 16-9-1985.

 

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo