Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Quân


Sách đã xuất bản

1. Đái tháo đường một số vấn đề bạn cần biết. Đỗ Trung Quân. H - Y học, 1998.

2. Bệnh đái tháo đường. Đỗ Trung Quân. H - Y học, 2001.

3. Dược lâm sàng và điều trị. Đỗ Trung Quân. H - Y học, 2001.

4. Điều trị học Nội khoa. Tập II. Đồng tác giả. H - Y học, 2002.

5. Bài giảng nâng cao kỹ năng lâm sàng. Đỗ Trung Quân. H - Y học, 2003.

6. Phòng và quản lý bệnh đái tháo đường tại Việt Nam. Đỗ Trung Quân. H- Y học, 2004.

7. Bệnh học Nội khoa (Dùng cho Sau Đại học). Tập I. Đỗ Trung Quân. H - Y học, 2004.

8. Bệnh Nội tiết - chuyển hóa thường gặp. Đỗ Trung Quân. H- Y học, 2005.

9. Biến chứng bệnh đái tháo đường và điều trị. Đỗ Trung Quân. H - Y học, 2006.

10. Bệnh đái tháo đường và điều trị. Đỗ Trung Quân. H - Y học, 2007.


clinic of abortion go scraping of the uterus