Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Quân


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1960

Sinh tại Phú Thọ.

     Trước 1985

- Học sinh phổ thông;                                                                     - Sinh viên Đại học Y khoa Hà Nội.

 1985 - 1995

- Học Bác sĩ Nội trú;

- Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Y Hà Nội.

 1995 - 1997

Bác sĩ Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai.

 1997 - 2000

Phó trưởng Khoa Điều trị Bệnh viện Nội Tiết.

2000 - 2007
Giảng viên Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội.
3-2007 đến 2010

- Giảng viên Bộ môn Nội, trường Đại học Y Hà Nội;                       - Trưởng Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Bạch Mai;                                                                                                       - Giảng viên chính Bộ môn Nội, trường Đại học Y Hà Nội (từ12-2007).