Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trung Quân


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Góp phần chẩn đoán và điều trị hội chứng Cushing

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Y học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1995

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội