Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Báu


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1954

Sinh tại Hà Nội.

 1972 - 1977

Sinh viên trường Đại học Kishinev, Liên Xô.

 1978 - 1979

Tham gia Quân đội; Sĩ quan, Trợ lý nghiên cứu Viện Kỹ thuật quân sự.

 1979 - 1982

 Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kishinev, Liên Xô.

1988 - 2008

- Giảng dạy tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Phó Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Vật lý;

- Phong hàm Phó Giáo sư (1996);

- Phong hàm Giáo sư Vật lý (2002).


close

Thông báo