Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sỹ Đinh Khắc Thuân


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1952

Sinh tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Trước 1978 Học sinh phổ thông.

1978

Sinh viên trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Từ 1980

- Công tác tại Viện Khảo cổ học (1980 - 1983);

- Công tác tại Viện Nghiên cứu Hán nôm, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (từ 1983);

- Phong hàm Phó Giáo sư Văn học (2006).

 

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo