Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Lương


Quá trình giảng dạy và đào tạo

Hướng dẫn Cao học: 7 luận văn Thạc sĩ (Thông tin chưa đầy đủ).

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 7 luận án Tiến sĩ.

1. Nguyễn Văn Hưng, "Nghiên cứu sự kiểm soát di truyền một số tính trạng chống chịu ở nấm men Sacch cerevisiae", Đại học Khoa học Thái Nguyên, 1986-1990.

2. Lê Thành Lâm, "Tạo các nòi nấm men mới cho sản xuất bằng phương pháp lai hữu tính",  Đại học Khoa học Thái Nguyên, 1984-1992.

3. Phạm Văn Lập, "Nghiên cứu di truyền tế bào học một số loài muỗi truyền bệnh ở người", Đại học Khoa học Thái Nguyên, 1990-1993.

4. Nguyễn Thị Ninh Thuận, "Sử dụng dấu chuẩn phân tử RFLP trong nghiên cứu bệnh đạo ôn ở lúa", Viện Di truyền nông nghiệp, 1996-1998. 

5. Dương Quốc Chính, "The use of RFLP and PCR Techniques in Genetic Diversity Analysis of Rice Blast Population of Vietnam", Viện Di truyền nông nghiệp, 1996-1998. 

6. Nguyễn Hoài Giang, "Sử dụng các locut có đoạn lặp (VNTRs) để xác định đặc trưng cá thể ở người", Đại học Khoa học Thái Nguyên, 1997- 2000. 

7. Trần Xuân Hoàn, "Nghiên cứu sự sai khác di truyền ở gen hormon sinh trưởng của một số giống gà Việt Nam", Đại học Khoa học Thái Nguyên, 1997-2003. 

 

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo