Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Lương


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu biến dị ngẫu nhiên và gây tạo ở vi sinh vật. Đề tài cấp trường Đại học, 1966-1970. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

2. Chọn giống vi sinh vật công nghiệp. Đề tài trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1970-1973. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

3. Di truyền học và sinh học tế bào. Hợp tác với các Đại học Hà Lan, 1978-1982. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

4. Sinh học thực nghiệm. Hợp tác với các Đại học Hà Lan, 1982-1986. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

5. Công nghệ sinh học nấm men. Hợp tác với các Đại học Hà Lan, 1986-1990. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

6. Đánh giá ảnh hưởng của chất độc hoá học có dioxin đối với bệnh ung thư gan nguyên phát ở Việt Nam và nghiên cứu các biện pháp khắc phục hậu quả. Đề tài cấp Nhà nước, 1986-1990. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

7. Sử dụng các kĩ thuật di truyền học phân tử để nghiên cứu tính đa dạng sinh học. Chương trình Nghiên cứu cơ bản, 1990-1999. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

8. Xây dựng mô hình thuỷ canh qui mô nhỏ sản xuất rau ăn lá. Đề tài cấp Bộ, 1997- 1999. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

9. Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật gen để xác định một số đặc điểm di truyền ở người nhằm phục vụ thực tiễn xã hội (chẩn đoán các bệnh di truyền, xác định huyết thống và phục vụ hình sự). Đề tài cấp Nhà nước, mã số KHCN 02-11, 1999-2000. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

10. Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật phân tử phục vụ phân loại nấm linh chi và thục chi. Đề tài cấp trường Đại học, mã số QG 0214, 2001-2003. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

11. Ứng dụng kỹ thuật di truyền phân tử nhằm góp phần phân loại và xác định đặc trư­ng loài, chủng ở chi Ganoderma. Mã số 82 18 04. 2004-2005. Lê Đình Lương (Chủ nhiệm).

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo