Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Đình Cảnh


Sách đã xuất bản

1. Thực tập chuyên đề Vật lý chất rắn. Đồng tác giả. H – Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

close

Thông báo