Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Đình Cảnh


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 10 luận văn Thạc sĩ.

1. Nguyễn Chí Long, “Chế tạo màng nhiệt điện trở Co2MnO4 và khả năng ứng dụng làm đầu thu bức xạ nhiệt”, Viện Công nghệ, 1994-1995.

2. Nguyễn Duy Phương, “Chế tạo và khảo sát một số tính chất của cảm biến nhiệt điện bán dẫn ba thành phần (Bi,Sb,Se)-nhánh p và (Bi,Te,Se) nhánh n”, Học viện Kỹ thuật Mật mã, 1999-2000.

3. Nguyễn Sỹ Hải, “Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của màng bán dẫn ZnO và ZnO pha tạp Al bằng phương pháp phún xạ R.F magnetron”, 2001-2002.

4. Lê Đại Thanh, “Chế tạo và khảo sát một số tính chất của màng ZnO và màng ZnO pha tạp Mn bằng phương pháp phún xạ R.F magnetron”, Học viện Phòng không Không quân, 2003-2004.

5. Bùi Văn Thiệu, “Chế tạo và khảo sát một số tính chất của màng ZnO trên đế thủy tinh bằng phương pháp phún xạ R. F magnetron”, Trường PTTHCS Cẩm Giàng Hải Dương, 2004-2005.

6. Trần Thị Quỳnh Hoa, “Chế tạo và khảo sát một số tính chất của dây nanô ZnO bằng phương pháp bốc bay nhiệt”, trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 2005-2006.

7. Cao Văn Tuấn, “Chế tạo và khảo sát cấu trúc nanô ZnO pha tạp  Co bằng phương pháp bốc bay nhiệt”, 2005-2006.

8. Đặng Hải Ninh, “Chế tạo và khảo sát tính chất của màng ZnO pha tạp nhúm III và nhúm V”, Học viện Kỹ thuật Quân sự, 2006-2007.

9. Bạch Văn Sĩ, “Chế tạo và khảo sát màng ZnO, ZnO pha tạp làm sensơ nhạy quang vùng UV và VIS”, 2007-2008.

10. Hoàng Minh Tuấn, “Chế tạo và khảo sát hạt nano ZnO và ZnO pha tạp Co và Mn”, 2007-2008.

 

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 4 luận án Tiến sĩ.

1. Lê Văn Vũ, “Nghiên cứu tính chất nhiệt, từ và khả năng ứng dụng của màng mỏng trên cơ sở Bismuth”, Khoa Vật lý trường ĐHKHTN- ĐHQGHN, 1993-1994.

2. Nguyễn Duy Phương, “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát một số tính chất của màng mỏng trên cơ sở ZnO và khả năng ứng dụng của nó”, Học viện Kỹ thuật mật mã, 2001-2005.

3. Phạm Văn Thìn, “Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO thích hợp cho bức xạ microlaser”, Học viện Kỹ thuật quân sự, 2006-2009.

4. Nguyễn Việt Tuyên, “Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của màng mỏng và vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp chất và khả năng ứng dụng của chúng”, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 - 2010.

5. Trần Thị Quỳnh Hoa, “Chế tạo và nghiên cứu các tính chất vật liệu ZnS và khả năng ứng dụng của chúng”, trường Đại học  Xây dựng Hà Nội, 2007-2010.

 

 

close

Thông báo