Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Đình Cảnh


Các bài báo nghiên cứu

1. Optical Method for Measuring the coupling constant of surface acoustic waves. Đồng tác giả. Appl. Phys A27, 1982.

2. Surface Acoustic Waves in thin ZnO layers deposited by diode sputtring over glass substrates. Đồng tác giả. Bulg. J. Phys 9, No 2, 1982.

3. Reflection, Transmission and Conversion of surfaceacoustic waves at normal incidence over glass wedges with different angles. Đồng tác giả. Bulg. J.Phys 9, No 4, 1982.

4. Cảm ứng từ mảng mỏng Bismuth và ứng dụng. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 3, 1991.

5. Cảm biến nhiệt điện màng mỏng Bi-Te ứng dụng làm đầu thu bức xạ hồng ngoại. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 5, 1991.

6. Nhiệt điện trở màng mỏng Gecmani. Tạ Đình Cảnh. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1, 1993.

7. Khảo sát hoạt động của cảm biến nhiệt điện màng mỏng Bi-Te. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, 1993.

8. Indium doped Zinc oxide naomenter thick disks synthesized by a vapor phase transport process. Đồng tác giả. Journal of Experimental Nanoscience (in the press), 2008.

9. Khảo sát đặc trưng nhân phổ bức xạ của cảm biến màng mỏng nhiệt điện Bi-Te. Đồng tác giả. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 4, 1993.

10. Hiệu ứng điện cơ trong tinh thể silicon. Đồng tác giả. Hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ 4, 1993.

11. Ảnh hưởng của nhiệt độ kết tinh đến cấu trúc và tính chất nhiệt điện của màng mỏng Bismuth. Đồng tác giả. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 4, 1993.

12. Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy đo độ mặn. Đồng tác giả. Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 4, 1993.

13. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử thiết bị đo nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong một ngày đêm. Đồng tác giả. Hội nghị Vô tuyến điện tử Việt Nam lần thứ V, 1994.

14. Kết quả khảo nghiệm sự hoạt động và triển vọng ứng dụng của máy đo độ mặn MĐM – 02. Đồng tác giả. Hội nghị Vô tuyến điện tử Việt Nam lần thứ V, 1994.

15. Khảo sát ổn định và quán tính nhiệt của cảm biến nhiệt điện màng mỏng hệ Bi-Te. Đồng tác giả. Tạp chí  Khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 7, 1994.

16. Ảnh hưởng của nhiệt độ và cấu trúc bề mặt để tới sự hình thành màng mỏng hệ  Bi-Te. Đồng tác giả. Tạp chí k Khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 7, 1994.

17. Một số kết quả nghiên cứu cấu trúc của màng mỏng nhiệt điện tổ hợp Bi-Te. Đồng tác giả. Thông báo Khoa học của các trường Đại học, 1995.

18. Ảnh hưởng của cấu trúc tới hiệu ứng Hall trên màng mỏng Bismuth. Đồng tác giả. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XII, số 2, 1996.

19. Màng nhiệt điện trở oxyt bán dẫn Co2MnO4. Đồng tác giả. Tạp chí  Khoa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, tập XII, số 3, 1996.

20. Một số kết quả chủ yếu của quá trình nghiên cứu chế độ máy đo nhiệt độ hiện số. Đồng tác giả. Hội nghị Vô tuyến điện tử Việt Nam thứ nhất VI, 1996.

cheat boyfriend i cheat on my boyfriend cheat on your boyfriend
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo