Các tư liệu về  Giáo sư Ngô Huy Quỳnh


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1920

Sinh tại huyện Mĩ Hào, tỉnh Hưng Yên.   

 

 1938-1943

 

- Học trường Cao đẳng Mĩ thuật Đông Dương (1938-1943);

- Thiết kế công trình Đài trận vong chiến sĩ ở Lạng Sơn cùng nhà điêu khắc Trần Văn Lắm (đạt giải Nhất cuộc thi Thiết kế do chính quyền thuộc địa tổ chức);

- Tổ chức triển lãm tranh tại Hà Nội (1942) cùng Trần Đình Thọ và Phạm Văn Đôn.

 

 1943-1945

 

- Làm việc tại Văn phòng Kiến trúc sư Võ Đức Diên ở Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội (1943-1945);

- Thiết kế Lễ đài Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (1945);

- Gia nhập Đảng cộng sản Đông Dương (23-10-1945).

 

 1945-1946

 

- Tham gia cướp chính quyền tại tỉnh Nam Định;

- Tham gia Ban chấp hành Cứu quốc Hội Hà Nội, Chủ nhiệm Báo Kiến thiết của Hội, Đoàn trưởng Cựu chiến binh cứu quốc; - Tổ chức Công ty sản xuất vũ khí Phan Đình Phùng cùng Vũ Đức Toa.

19-12-1946 đến 2-1947

- Tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô trong đơn vị Tự vệ thuộc Liên khu 2 đóng tại phố Nguyễn Du, làm Phó Ban tiếp tế khu 2;

- Tham gia Đoàn văn hóa kháng chiến.

 1947-1948 Phó Giám đốc Sở Thông tin Liên khu 10.
 1948-1951 Cán bộ Giao thông công chính.
 1951-1955 Nghiên cứu sinh về Quy hoạch xây dựng đô thị tại Liên Xô.
 1955-1960

- Cán bộ Bộ Thủy lợi – Kiến trúc (1955-1960);

- Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam khóa II (1957);

- Ủy viên Thường vụ, Bí thư Đảng, Đoàn Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam (1957);

- Làm đồ án Quy hoạch xây dựng Thủ đô (1959) cùng Kiến trúc sư Hoàng Như Tiếp và chuyên gia Liên Xô ;

- Cục phó Cục Đô thị-Nông thôn, Bộ Kiến trúc (1960).

1961
Biên soạn và xuất bản sách "Tìm hiểu lịch sử kiến trúc Việt Nam"- sách về Kiến trúc Việt Nam đầu tiên.
1961-1962
Trưởng đoàn chuyên gia giúp Lào xây dựng cơ sở cho Chính phủ Liên hiệp Lào.
1963-1974
Ủy viên Ủy ban Kiến thiết Cơ bản Nhà nước.
1974-1977
Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Đô thị-Nông thôn, Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước.
1977-1989

- Thường trực Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam (1977-1979);

- Cố vấn Ủy ban Xây dựng Cơ bản Nhà nước (1979-1988);

- Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam (1983-1984);

- Cố vấn Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa III (1983-1989);

- Nghỉ hưu (1988).

1989-1994
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư Việt Nam khóa IV.
2003
Mất tại Hà Nội.


close

Thông báo