Các tư liệu về  Giáo sư Ngô Huy Quỳnh


Các bài báo nghiên cứu

1. Giới thiệu thành phố Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngô Huy Quỳnh. Encyclopedia Khoa học, Ba Lan, 1960.

2. Nhà ở và làng bản trước nhiệm vụ xây dựng phong tục tập quán mới. Ngô Huy Quỳnh. Tạp chí Văn hóa, số 10, 1969.

3. Nghệ thuật kiến trúc Lào. Ngô Huy Quỳnh. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 8, 1971.

4. Quy hoạch phân bố sức sản xuất và quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất và kĩ thuật từng tỉnh hay vùng lãnh thổ đối với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả kinh tế vốn đầu tư trong xây dựng cơ bản. Ngô Huy Quỳnh. Tạp chí Tài Chính, số 5, 1973.

5. Về công tác quy hoạch và kiến trúc làng bản hiện nay. Ngô Huy Quỳnh. Tạp chí Học tập, số 1, 1973.

6. Cuba dưới mắt một nhà kiến trúc. Ngô Huy Quỳnh. Tuần báo Cứu Quốc, số 3674, 28-12-1973 (Tạp chí Kiến trúc Cuba dịch và đăng trong số đặc biệt về Việt Nam).

7. Công tác quy hoạch xây dựng vùng lãnh thổ xác định địa điểm công trình sản xuất công nghiệp với việc nâng cao hiệu quả vốn đầu tư. Ngô Huy Quỳnh. Tạp chí Tài Chính, số 8, 1974.

8. Công tác xây dựng ở nông thôn. Ngô Huy Quỳnh. Báo Nhân Dân, số 7604, 27-2-1975.

9. Bộ mặt mới của nông thôn. Ngô Huy Quỳnh. Báo Nhân Dân, số 7785, 28-8-1975.

10. Ngày xuân nói chuyện làm nhà ở nông thôn. Ngô Huy Quỳnh. Báo Nhân Dân, số 7939, 31-1-1976.

11. Truyền thống dân tộc trong xây dựng ở nông thôn. Ngô Huy Quỳnh. Báo Nhân Dân, số 7954, 15-2-1976.

12. Xây dựng làng bản kiểu mới. Ngô Huy Quỳnh. Báo Nhân Dân, số 8003, 4-4-1976.

13. Nhà ở một, hai tầng nên xây như thế nào ở nông thôn. Ngô Huy Quỳnh. Báo Nhân Dân, số 8295, 23-1-1977.

14. Khoa học kĩ thuật truyền thống trong Kiến trúc Việt Nam. Ngô Huy Quỳnh. In trong: Khoa học, Kĩ thuật trong Lịch sử Việt Nam. Ủy ban Khoa học Xã hội, 1979.

15. Nhân cuộc thi sáng tác kiến trúc nhà văn hóa huyện (Về việc xây dựng ở cấp huyện). Ngô Huy Quỳnh. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 11, 1979.

16.  luận Mác - Lênin trong kiến trúc và chủ nghĩa hiện thực XHCN trong kiến trúc (Bài dẫn luận trong các Hội nghị bàn về Lí luận Kiến trúc năm 1978-1979). Ngô Huy Quỳnh. Nội san Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam.

17. Chúng ta có khả năng xây dựng nông thôn mới với một nền văn hóa cao không chờ đợi một nền công nghiệp phát triển. Ngô Huy Quỳnh. Tạp chí Cộng sản, số 10, 1980.

18. Đề án trúng giải “Nhà ở như một cân bằng sinh thái” và một số bài viết về xây dựng nông thôn. Ngô Huy Quỳnh. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 7, 8, 9, 10, 1980.

19. Về kiến trúc Việt Nam. Ngô Huy Quỳnh. In trong: Các nước Đông Nam Á, Liên Xô, 1980.

20. Kiến trúc và thị thôn Đông Dương 100 năm qua. Ngô Huy Quỳnh. Ủy ban Khoa học Xã hội, Ban Đông Nam Á.

 


Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo