Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Lan Chi


Niên biểu cuộc đời

 

Thời gian

Hoạt động

 1964

Sinh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước 1983

Học sinh phổ thông.

1983-1988

Sinh viên trường Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

1990-2002

- Trưởng phòng Thí nghiệm Vi sinh và Độc học Môi trường, Viện Môi trường và Tài nguyên (từ 1990);

- Học viên Cao học tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh (từ 1990);

- Nghiên cứu sinh tại Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne  (EPFL), Thuỵ Sỹ (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) (từ 1997).

2002-2007

Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Viện Môi trường và Tài nguyên.

2007-2011

Phó Trưởng Ban Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.