Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Lan Chi


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Phát triển và kiểm chứng thử nghiệm độc học sinh thái đánh giá rủi ro môi trường hệ sinh thái nước ngọt nhiệt đới.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chuyên ngành khoa học: Độc học Môi trường

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2002

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Bách khoa Liên bang Lausanne (EPFL), Thuỵ Sỹ. 
clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus
cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend