Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Hà


Các đề tài nghiên cứu

Công trình, Đề tài nghiên cứu đã tham gia (Chủ nhiệm, Thành viên...) (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Tình hình người bệnh điều trị khoa Cấp cứu Bệnh viện lao Thái Nguyên từ 2001 đến 2002.

2. Thực trạng chương trình chống lao 5 năm (1996-2000) và mức độ hiểu biết về bệnh lao của người dân ở 4 xã, phường tỉnh Thái Nguyên.

3. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số tính chất sinh học của vi khuẩn ở bệnh nhân lao phổi tái phát và điều trị lao phổi thất bại.

4. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, sinh học của vi khuẩn ở bệnh nhân lao phổi điều trị lại.


clinic of abortion centaurico.com scraping of the uterus