Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Thủy Yên


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1963

Sinh tại Nghệ An.

1987 Tốt nghiệp bác sĩ y khoa tại trường Đại học Y Dược  Huế.

 

 1987-2010

 

- Cán bộ giảng dạy, Bộ môn Nhi, Đại học Y Dược Huế; 

- Bác sĩ nội trú Nhi, Bệnh viện Hautepiere, Trung tâm Trường viện Louis Pasteur, Pháp (1994-1995);

- Học cao học chuyên ngành Nhi khoa tại Đại học Y Hà Nội (1998-2001);

- Thực tập sinh bậc cao, trợ lý giảng dạy, Trưởng Lâm sàng khoa Nội tiết, Bệnh viện phía Nam, Trung tâm Trường viện Rennnes I, Pháp (2003);

- Nghiên cứu sinh chuyên ngành Nhi khoa nội tiết và chuyển hóa tại trường Đại học Y Hà Nội (2005-2009);

- Phong hàm Phó Giáo sư (2013).