Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Minh Châu


Các bài báo nghiên cứu

1. Triển khai GMP – Một hướng đi để hiện đại hóa, công nghiệp dược phẩm nước ta. Hoàng Minh Châu. Tạp chí Dược học, số 2, 1997.

2. Góp phần nghiên cứu viên spansule phóng thích kéo dài với diclofenac natri. Hoàng Minh Châu. Tạp chí Y học Tp.HCM, 2000.

3. Khảo sát tốc độ phóng thích được chất in vitro của một số chế phẩm tác dụng kéo dài chứa Chlopheniramine. Hoàng Minh Châu. Tạp chí Y học Tp.HCM, 2000.

4. Preparation of sustainde release declofenac 100mg spansule with fluid bed equipment. Hoàng Minh Châu. Proceeding of The Second Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Hanoi, Vietnam, 2001.

5. Nghiên cứu chuyển dạng bào chế bài thuốc “Lục vị”. Hoàng Minh Châu. Hội nghị Khoa học và Công nghệ, Khoa Dược, Đại học Y Dược Tp.HCM, 2001.

6. Determination of the mechanism and kinetics of drug relaease diclofenac pellents. Hoàng Minh Châu. Proceeding of The 32nd Korean Socitety of Pharmaceutics, 2002.

7. Khảo sát và nâng cao sinh khả dụng (in vitro) viên cảm cúm đa thành phần. Hoàng Minh Châu. Tạp chí Y học Tp.HCM, 2002.

8. Thẩm định lui quy trình sản xuất viên nén paracetamol. Hoàng Minh Châu. Tạp chí Dược học, số 6, 2002.

9. Bước đầu nghiên cứu công nghệ sản xuất thuốc dán nitroglycerin. Hoàng Minh Châu. Tạp chí Y Dược học, số 1, 2003.

10. Preparation of nitroglycerin patch basing on matrix structure. Hoàng Minh Châu. Proceeding of the III Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences, Thailan, 2003.

11. Nghiên cứu hiện đại hóa bài thuốc Y học cổ truyền với sự trợ giúp của công nghệ chiết xuất và hóa học của hợp chất thiên nhiên. Hoàng Minh Châu. Tạp chí Dược, số 8, 2004.

12. Preparation of modified starch from maize starch. Hoàng Minh Châu. Proceeding of the Fourth Indochina Conference on Phar-cal Sciences, HCM – Vietnam, 2005.

clinic of abortion go scraping of the uterus