Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần An


Các đề tài nghiên cứu

       Chủ trì và tham gia Đề tài nghiên cứu khoa học (Thông tin chưa đầy đủ)

1. Nhận xét kết quả của phẫu thuật cắt thuỷ tinh thể sa lệch. Đề tài cấp cơ sở, 2002.

2. Nhận xét bước đầu về phẫu thuật đặt thuỷ tinh thể nhân tạo trên các mắt sa, lệch thuỷ tinh thể do viêm màng bồ đào cấp tại Khoa Mắt trẻ em, Viện Mắt. Đề tài cấp cơ sở, 2002.

3. Hội chứng Marfan: Lâm sàng và điều trị. Đề tài cấp cơ sở, 2002.

4. Đánh giá kết quả lâu dài của phẫu thuật thuỷ tinh thể sa lệch. Đề tài cấp cơ sở, 2002.

5. Đánh giá kết quả lâu dài của phẫu thuật thuỷ tinh thể nhân tạo tiền phòng. Đề tài cấp cơ sở, 2002.

6. Nghiên cứu điều trị phẫu thuật sa lệch thuỷ tinh thể. Đề tài cấp cơ sở, 2002.

7. Nhận xét bước đầu về phẫu thuật cắt thuỷ tinh thể để lại bao trước trong điều trị lệch thuỷ tinh thể. Đề tài cấp cơ sở, 2002.

8. Nghiên cứu điều trị sụp mi bẩm sinh bằng phẫu thuật treo cơ trán. Đề tài cấp cơ sở, 2003.

9. Nghiên cứu phẫu thuật tạo 2 mí trong điều trị sụp mi bẩm sinh. Đề tài cấp cơ sở, 2003.

 

 

 

so your wife cheated go my wife cheated now what do i do
close

Thông báo