Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Trần An


Các bài báo nghiên cứu

1. Đặt thuỷ tinh thể nhân tạo trên những mắt không còn bao sau tại Khoa Mắt trẻ em Viện mắt. Trần An. Tạp chí Y học thực hành, số 4, tập 421, 2002.

2. Nghiên cứu điều trị sụp mi bẩm sinh bằng phẫu thuật treo cơ trán. Trần An. Tạp chí Y học thực hành, số 10, tập 463, 2003.

3. Nghiên cứu phẫu thuật tạo 2 mí trong điều trị sụp mi bẩm sinh. Trần An. Tạp chí Y học thực hành, số 11, tập 467, 2003.

4. Nghiên cứu điều trị lác cơ năng ở người lớn. Trần An. Tạp chí Y học thực hành, số 12, tập 469, 2003.

5. Nghiên cứu hiệu quả của phẫu thuật cắt bè củng giác mạc có áp thuốc chống chuyển hoá 5 FU trong điều trị glôcôm ở người trẻ. Trần An. Tạp chí Y học thực hành, số 1, tập 471, 2004.

6. Nghiên cứu cắt dịch kính trong viêm nội nhãn ở trẻ em. Trần An. Tạp chí Nghiên cứu Y học, số 1, tập 27, 2004.

7. Điều trị sa lệch thuỷ tinh thể tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Trần An. Tạp chí Y Dược học quân sự, số đặc san, tập 29, 2004.

8. Nghiên cứu phẫu thuật đường hầm củng giác mạc trong điều trị đục thuỷ tinh thể bẩm sinh. Trần An. Tạp chí Y học thực hành, số 2, tập 473, 2004.

9. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của viễn thị và điều trị bằng phương pháp bịt mắt lành. Trần An. Tạp chí Y học thực hành, số 2, tập 473, 2004.

 

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo