Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Bùi Văn Ga


Niên biểu cuộc đời

Thời gian
Hoạt động

 1957

Sinh tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trước 1975

Học sinh phổ thông.

1975-1980

Sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

1980-2010

Giảng viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (từ 1980) ;

- Nghiên cứu sinh tại Đại học Quốc gia Lyon, Pháp (từ 1985);

- Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Lyon, Pháp (từ 1991);

- Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (từ 2004);

- Giám đốc Đại học Đà Nẵng (từ 2005).

Từ 2010

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

clinic of abortion go scraping of the uterus

 

 

 

 
close

Thông báo