Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Phan Hải An


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1964

Sinh tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

1987

Tốt nghiệp trường Đại học Y Quốc gia số 2 Matxcova, Liên Xô.

 1989 - 2004

- Giảng viên phân môn Thận học, bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội;

- Bác sĩ Khoa Thận - Tiết niệu, bệnh viện Bạch Mai;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ  Y học (2004).

Từ 2005

- Trưởng khoa Thận - Lọc máu Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức;

- Giảng viên chính phân môn Thận học, bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội;

- Trưởng phòng Quan hệ quốc tế, trường Đại học Y Hà Nội;

- Phong hàm Phó giáo sư (2011).

close

Thông báo