Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Phan Hải An


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ

Đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố tiên lượng và đánh giá hiệu quả của một phác đồ điều trị hội chứng thận hư nguyên phát người trưởng thành.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành khoa học: Y học

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 2004

Đơn vị bảo vệ: Trường Đại học Y Hà Nội.


close

Thông báo