TƯ LIỆU KHOA HỌC

Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bào


Các đề tài nghiên cứu

1. Nghiên cứu địa mạo phục vụ quy hoạch và phát triển đô thị vùng đồng bằng ven biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số QT.98.12, 2000. Đặng Văn Bào (Chủ nhiệm).

2. Nghiên cứu xói lở và bồi tụ vùng cửa sông ven biển Bắc và Trung Bộ, mối liên quan đến khoáng sản tân kiến tạo và mực nước biển ven châu thổ. Đề tài cơ bản Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, mã số NCCB-7310, 2000. Đặng Văn Bào (Đồng chủ nhiệm).

3. Nghiên cứu các yếu tố địa mạo đến xói lở bờ sông hệ thống sông ngòi Bắc Trung Bộ. Đề tài nhánh thuộc Đề tài độc lập cấp Nhà nước, 2001. Đặng Văn Bào (Chủ nhiệm).

4. Biến động lòng sông Hồng trong Pleistocen muộn Holocen và tai biến liên quan. Đề tài cơ bản Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, mã số NCCB-741001, 2003. Đặng Văn Bào (Chủ nhiệm).

5. Nghiên cứu đặc điểm địa mạo và mối liên quan của chúng với cấu trúc địa chất vùng Ba Vì - Sơn Tây. Đề tài cấp Đại học Quốc gia, mã số QT.01.50, 2004. Đặng Văn Bào (Chủ nhiệm).

6. Nghiên cứu tai biến thiên nhiên lưu vực sông Thu Bồn trên cơ sở ứng dụng địa mạo và hệ thông tin địa lý. Đề tài cấp Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, mã số NCCB- 740504, 2005. Đặng Văn Bào (Chủ nhiệm).

7. Xác lập luận chứng khoa học cho xây dựng mô hình kinh tế sinh thái đảo Ngọc Vừng. Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC.09.12, 2005. Đặng Văn Bào (Chủ nhiệm).

8. Phát triển mô hình kinh tế sinh thái đảo Cù Lao Chàm. Đề tài trọng điểm cấp Đại học Quốc gia, mã số QGTĐ. 05. 04, 2005-2007. Đặng Văn Bào (Chủ nhiệm).

9. Nghiên cứu địa mạo và tai biến thiên nhiên cho phát triển bền vững đới bờ biển Quảng Nam - Đà Nẵng. Đề tài cơ bản Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, mã số NCCB-70.29.06, 2006-2008. Đặng Văn Bào (Chủ nhiệm).

10. Đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản loạt tờ Huế - Quảng Ngãi tỷ lệ 1: 2000.000. Đề tài của Tổng Cục Địa chất, 1978-1985. Đặng Văn Bào (Thành viên).

11. Đo vẽ địa chất và tìm kiếm khoáng sản loạt tờ Bến Khế - Đồng Nai tỷ lệ 1: 2.000.000. Đề tài của Tổng Cục Địa chất, 1979-1988. Đặng Văn Bào (Thành viên).

12. Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội cho định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thuận Hải. Đề tài cấp tỉnh, 1988-1989. Đặng Văn Bào (Thành viên).

13. Báo cáo kết quả nghiên cứu Địa mạo - Tân kiến tạo và động lực hiện đại vùng Đà Nẵng - Hội An. Đề tài của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 1992-1993. Đặng Văn Bào (Thành viên).

14. Báo cáo Điều tra địa chất đô thị Đà Nẵng - Hội An. Chủ biên Hồ Vương Bính - trong chương trình Địa chất đô thị Việt Nam. Đề tài của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 1992-1993 (Thành viên).

15. Địa mạo khu bờ biển Trung Bộ Việt Nam. Đề tài cấp Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, mã số B92-05-57, 1991-1992. Đặng Văn Bào (Thành viên).

16. Nghiên cứu cảnh quan karst phục vụ du lịch. Đề tài độc lập cấp Nhà nước, mã số KT-01-07, 1991-1992. Đặng Văn Bào (Thành viên).

17. Đo vẽ Bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Hội An - Đà Nẵng tỷ lệ 1:50.000. Đề tài của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 1991-1995. Đặng Văn Bào (Thành viên).

18. Đo vẽ Bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ Quảng Ngãi tỷ lệ 1:50.000. Đề tài của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, 1996-1999. Đặng Văn Bào (Thành viên).

19. Xây dựng cơ sở khoa học cho việc công nhận di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (phần Địa chất - địa mạo). Đề tài cấp tỉnh (tỉnh Quảng Bình). Đặng Văn Bào (Thành viên).

20. Nghiên cứu tai biến thiên nhiên trên cơ sở địa mạo phục vụ qua hoạch và phát triển đô thị vùng đồng bằng ven biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia, mã số QG.99.10, 1999-2000. Đặng Văn Bào (Thành viên).

my wife cheated now what do i do site my wife cheated now what do i do
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối