Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Trần Vĩnh Diệu


Khóa luận tốt nghiệp đại học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp polyamit không no từ hexametylendiamin và anhydrit maleic.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Hóa học

Người hướng dẫn: Phó Giáo sư O.Ia Fedotova

Năm bảo vệ: 1962

Đơn vị bảo vệ: Trường Công nghệ Hóa học Menđêlêép, Mátxcơva, Liên Xô.

 

so your wife cheated guitar-frets.com my wife cheated now what do i do
close

Thông báo