Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lưu Văn An


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1962 

Sinh tại huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc (nay là Bắc Ninh).

 1971-1977

Học trường cấp I và cấp II  xã  Bình Dương, huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc.

1978-1980 

Học cấp III, trường số 2 Gia Lương, tỉnh Hà Bắc.

 1980-1981 Học Khoa Văn, trường Đại học Tổng Hợp, Hà Nội.
1981-1982 Học Khoa Dự bị, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
1982-1983 Học Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ Minxcơ, Liên Xô.
 1984-1988 Học Khoa Sử, trường Đại học Tổng hợp S.Peterburg, Liên Xô.
1988-1992 Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp S.Peterburg, Liên bang Nga.
1997-1998 Cán bộ hợp đồng Viện Dân tộc học.
 1999-2005 Giảng viên Khoa Chính trị học, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền.
2005 đến nay Trưởng Khoa Chính trị học, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền.
close

Thông báo