Các tư liệu về  Phó giáo sư Tiến sĩ Lưu Văn An


Các bài báo nghiên cứu

1. Sự phân bố và quá trình tộc người các dân tộc ít người ở Campuchia. Lưu Văn An.  Tạp chí  Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3, 2000.

2. Chính trị học với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH. Lưu Văn An. Tạp chí  Báo chí và Tuyên truyền, số 3, 2000.

3. Nhân nghĩa- nét đặc sắc trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Trãi. Lưu Văn An.  Tạp chí  Báo chí v Tuyên truyền, số 5, 2000.

4. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân cấp xã trong việc thực hiện Qui chế Dân chủ ở cơ sở. Lưu Văn An.  Tạp chí  Dân vận, số 5, 2000.

5. Các loại hình thể chế chính trị trên thế giới đương đại. Lưu Văn An. Tạp chí  Báo chí v Tuyên truyền, số 5, 2000.

6. Tìm hiểu truyền thống dân chủ trong lịch sử Việt Nam. Lưu Văn An.  Tạp chí  Nghiên cứu lý luận, số 6, 2000.

7. Thực hiện Qui chế dân chủ ở xã- kết quả thực hiện và giải pháp. Đồng tác giả. Tạp chí Thông tin lý luận, số 9, 2000.

8. Vài nét về Hệ thống chính trị Trung Quốc. Lưu Văn An. Thông tin Chính trị học, số 1, 2001.

9. Quá trình hình thành và củng cố quyền lực của Tổng thống LB Nga. Lưu Văn An. Thông tin Quan hệ quốc tế, số 2, 2001.

10. Hệ thống chính trị Liên bang Nga. Lưu Văn An. Thông tin Chính trị học, số 3, 2001.

11. Tìm hiểu về vai trò của Tổng thống LB Nga. Lưu Văn An. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 4, 2001.

12. Thân dân, khoan dân- nét đặc sắc trong đường lối trị nước của các triều đại Lý - Trần. Lưu Văn An. Tạp chí  Báo chí v Tuyên truyền, số 5,2001.

13. Tìm hiểu về vai trò của Thủ tướng Anh.  Lưu Văn An. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 6, 2001.

14. Thân dân, khoan dân - một bài học còn nguyên giá trị. Đồng tác giả.Tạp chí Người đại biểu nhân dân, số 7, 2001.

15. Một số giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Qui chế Dân chủ ở xã. Đồng tác giả. Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 8, 2001.

16. Về Hệ thống tổ chức Nhà nước Liên bang Nga. Đồng tác giả. Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 11, 2001.

17. Để phát huy hiệu quả Qui chế thực hiện dân chủ ở xã.  Đồng tác giả. Tạp chí Lý luận chính trị, số 12, 2001.

18. Những chuyển động mới trong phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế. Đồng tác giả. Tạp chí Cộng sản, số 20, 2001.

19.  Về quyền lực của Tổng thống Pháp hiện nay. Lưu Văn An.Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 2, 2002.

20. Khái quát về Hệ thống tổ chức Nhà nước Trung Quốc hiện nay. Lưu Văn An. Tạp chí Quản lý  Nhà nước, số 3, 2002.

 

 

clinic of abortion go scraping of the uterus
dating for married link married men who cheat
Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo