Các tư liệu về  Giáo sư Hà Văn Tấn


Niên biểu cuộc đời

 

Thời gian

Hoạt động

1937

Ra đời.

1957 Tốt nghiệp thủ khoa cử nhân Sử-Địa, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
1957-1967 Cán bộ giảng dạy, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

1967-2003

Chủ nhiệm Bộ môn Phương pháp luận Sử học (1983).

Viện trưởng Viện Khảo cổ học, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân  văn Quốc gia.

 

 

 

close

Thông báo