Các tư liệu về  Giáo sư Hà Văn Tấn


Các bài báo nghiên cứu

 1.Trở lại vấn đề tô tem của người Việt nguyên thuỷ. Hà Văn Tấn. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4, 1959. 

 2. Mấy điểm quanh vấn đề Việt Nam và Đông phương cổ đại. Hà Văn Tấn. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 18, 1960. 

 3. Về vấn đề người Indonesia và loại hình Indonesia trong thời đại nguyên thuỷ Việt Nam. Hà Văn Tấn. Thông báo Khoa học Sử học, tập 1, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1962. 

 4. Vài nhận xét về ruộng đất tư hữu ở Việt Nam thời Lý - Trần. Hà Văn Tấn. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 52, 1963. 

 5. Từ một cột kinh Phật năm 973 vừa phát hiện ở Hoa Lư. Hà Văn Tấn. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 76, 1965. 

6. Lại bàn về xương sọ người Indonesia trong thời đại đồ đá ở Việt Nam. Hà Văn Tấn. Thông báo Khoa học Sử học, tập 2, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1966.

7. Thông báo kết quả đợt thực tập khảo cổ ở Hoà Bình của Khoa Sử Đại học Tổng hợp Hà Nội, tháng 1-1964. Hà Văn Tấn. Thông báo Khoa học  Sử học, tập 2, 1966 và in trong “Những hiện vật tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam về văn hoá Hoà Bình”, Bảo tàng Lịch sử, 1967. 

8. Mấy suy nghĩ về phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic. Hà Văn Tấn. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 96, 1967. 

9. Một số vấn đề về Văn hoá Phùng Nguyên. Hà Văn Tấn. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 112, 1968. 

10. Văn hoá Phùng Nguyên và thời kỳ Tiền Hùng Vương. Hà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 2, 1969. In trong “Hùng Vương dựng nước”, tập 2, Khoa học Xã hội, 1973. 

11. Người Phùng Nguyên và đối xứng. Hà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 3 - 4, 1969. 

12. Văn hoá Bắc Sơn với một truyền thống, một bình tuyến. Hà Văn Tấn. In trong "Những hiện vật tàng trữ tại Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam về văn hoá Bắc Sơn", Bảo tàng Lịch sử, 1969. 

13. Về chiến thắng Vân Đồn năm 1288. Hà Văn Tấn. Thông báo Khoa học Sử học, tập 3, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1969. 

14. Niên đại các văn bản đồng thau miền Bắc Việt Nam với vấn đề Hùng Vương. Hà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 1, 1969. 

15. Ứng dụng thống kê toán học trong Khảo cổ học. Hà Văn Tấn. Thông tin Khoa học các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp, số 13, 1970. 

16. Cột kinh Phật thời Đinh thứ 2 ở Hoa Lư. Hà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 5 - 6, 1970. 

17. Nghiên cứu thời đại các vua Hùng: hiện trạng và triển vọng. Hà Văn Tấn. Tạp chí Quản lý văn vật, số 19, 1970. 

18. Tiến triển kinh tế thời Hùng Vương. Hà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 7 - 8, 1970. 

19. Thực nghiệm tạo văn hoa trên đồ gốm cổHà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 7 - 8, 1970.

20. Ăngghen với Khảo cổ học. Hà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 7 - 8, 1970.

21. Phân tích di chỉ trong di vật đồng thuộc thời đại đồng thau và thời sắt sớm. Hà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 7 - 8, 1970.

22. Kinh tế thời Hùng Vương. Hà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 9 -10, 1971.

23. Luyện kim và chế tác kim loại thời Hùng Vương. Hà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 9 -10, 1971.

24. Văn hóa Sơn Vi. Hà Văn Tấn. Tạp chí Khảo cổ học, số 11 -12, 1971.

25. Báo cáo sơ bộ hai lần khai quật di chỉ Gò Bông. Đồng tác giả. Thông báo Khoa học Sử học, tập 5, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1971.

 

Trang 1 trong 8Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    
close

Thông báo