Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Trí


Các đề tài nghiên cứu

176 đề tài, công trình khoa học đã tham gia, trong đó có 10 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ (Thống kê chưa đầy đủ)

1. Ứng dụng kỹ thuật NAT để phát hiện sớm HIV, HBV, HCV ở người cho máu. Đề tài cấp Bộ, 2005-2007. Nguyễn Anh Trí (Tham gia).

2. Nghiên cứu xây dựng panel hồng cầu tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhằm nâng cao chất lượng an toàn truyền máu về mặt miễn dịch. Đề tài cấp Bộ, 2006-2007. Nguyễn Anh Trí (Tham gia).

3. Sản xuất, bảo quản và cung cấp panel hồng cầu cho các cơ sở cung cấp máu trong toàn quốc, để nâng cao chất lượng dịch vụ truyền máu. Đề tài cấp Nhà nước, 2008-2011. Nguyễn Anh Trí (Tham gia).

4. Nghiên cứu phát hiện và quản lý hemophilia dựa vào phả hệ gia đình bệnh nhân đã được chẩn đoán tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đề tài cấp Bộ, 2008-2012. Nguyễn Anh Trí (Tham gia).

5. Nghiên cứu hiện trạng xét nghiệm huyết học - truyền máu tại bệnh viện các tuyến và biện pháp cải thiện chất lượng. Đề tài cấp Bộ, 2009-2011. Nguyễn Anh Trí (Tham gia).

6. Nghiên cứu ứng dụng ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại điều trị bệnh suy tủy xương chưa rõ nguyên nhân. Đề tài cấp Bộ,        2009-2012. Nguyễn Anh Trí (Tham gia).

7. Nghiên cứu xây dựng Quy hoạch phát triển mạng lưới truyền máu Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đề tài cấp Bộ, 2010-2012. Nguyễn Anh Trí (Tham gia).

8. Nghiên cứu ứng dụng tế bào gốc tạo máu từ người hiến tặng điều trị một số bệnh cơ quan tạo máu. Đề tài cấp Nhà nước, 2011-2014. Nguyễn Anh Trí (Tham gia).

9. Nghiên cứu xây dựng nguồn người hiến máu dự bị ổn định, bền vững cho vùng sâu, biên giới, hải đảo. Đề tài cấp Bộ,  2012-2015. Nguyễn Anh Trí (Tham gia).

10. Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc máu dây rốn cộng đồng trong điều trị một số bệnh máu và cơ quan tạo máu. Đề tài cấp Nhà nước, 2016-2019. Nguyễn Anh Trí (Tham gia).