Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Huy Phan


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1928

Sinh tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

  Trước 1945 Học Tiểu học,Trung học phổ thông tại Hà Nội.

 1945

Học tại trường Đại học Y Hà Nội.
 12-1946 Tham gia Kháng chiến chống Pháp, làm tự vệ Khu phố, Cứu thương ở Hà Nội.
1947 Học tại trường Đại học Y ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang.
1948 Gia nhập Quân y.
1949 Học tại trường Đại học Y, tham gia công tác tại các cơ sở Quân y Chiến khu Việt Bắc.
1950

Công tác tại Phòng Quân y, Bộ Quốc phòng;Tham gia chiến dịch Trung du.

1951-1952 Giảng dạy tại Bộ môn Ngoại khoa Trường Quân y sĩ Việt Nam.
1954 Công tác tại trường Quân y Trung cấp, Hà Nội.
 1955-1959 Nghiên cứu sinh môn Phẫu thuật Hàm Mặt và Tạo hình tại Mátxcơva, Liên Xô. Bảo vệ luận án Tiến sĩ.
1960-1971

- Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt và Tạo hình, Viện Quân y 108;
- Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật mặt hàm, Viện Quân y 103 (1964); 
             - Chuyên đầu ngành Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình (1966).

1972

Phụ trách đội Phẫu thuật chuyên khoa Viện Quân y 108, tham gia chiến dịch Bắc Quảng Trị.

1973-1982

Công tác tại Viện Quân y 108:                                                                      - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Hàm Mặt và Tạo hình; 
- Phó Viện trưởng phụ trách khối Ngoại khoa của Bệnh viện;  
- Phó Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam (1975).

1982-1983

Nghiên cứu sinh bậc II môn Phẫu thuật Tạo hình tại Lêningrat, Liên Xô. Bảo vệ luận án Tiến sĩ khoa học.

1983-1994

Công tác tại Viện Quân y 108:                                           
- Phó Viện trưởng phụ trách khối Ngoại khoa (1983);                                   - Phó Chủ tịch Hội Ngoại khoa Việt Nam; Phó Chủ tịch Tổng hội Y Dược học Việt Nam(1986);                                                                                     - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Hà Nội (1987);
- Hội viên danh dự Hội Phẫu thuật Tạo hình Cuba (1988); 
- Trưởng Tiểu ban Ngoại khoa, Cục Quân y (1990);                                    - Kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình trường Đại học Y Hà Nội (1991);                                                                                                          - Chủ tịch Hội Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam (1991);  
- Hội viên danh dự Hội Vi Phẫu thuật Tạo hình Hoa Kỳ (1993). 

1997 Qua đời tại Hà Nội.

 

close

Thông báo