Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Huy Phan


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài: Điều  trị  bằng  phẫu thuật u máu vùng mặt.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Y học

Người hướng dẫn :

Năm bảo vệ: 1959

Đơn vị bảo vệ : Viện Bổ túc các Bác sĩ, Mátxcơva, Liên Xô

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC

 

Đề tài: Nghiên cứu lâm sàng vết thương hàm mặt do bom bi.

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học: Y học

Người hướng dẫn :

Năm bảo vệ: 1983

Đơn vị bảo vệ : Học viện Quân y Kirốp, Lêningrát, Liên Xô

  

close

Thông báo