Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu


Sách đã xuất bản

1. Chẩn đoán và điều trị bệnh truyền nhiễm. Đồng tác giả. H- Cục Quân y, 1998.

2. Bệnh truyền nhiễm. Đồng tác giả.1999.

3. Điều lệ chẩn đoán và xử lý bệnh truyền nhiễm. Đồng tác giả. H- Cục Quân y, 2000.

4. Chức trách cán bộ nhân viên y dược. Đồng tác giả. H- Quân đội Nhân dân, 2000.

5. Bệnh viêm gan virút C, D. Đồng tác giả. H- Y học, 2002.

 

close

Thông báo