Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài:  "Nghiên cứu biến động và giá trị lâm sàng của các dấu ấn (marker) virut viêm gan B ở những bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng là viêm gan B cấp".

Chuyên ngành khoa học:  Y học (Bệnh truyền nhiễm)

Người hướng dẫn : GS.TS Bùi Đại

Năm bảo vệ : 1994

Đơn vị bảo vệ :

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC
 
find me a girlfriend blog.linglinzhu.com i cheated on my girlfriend and i want her back
close

Thông báo