Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Nữ Hiếu


Các đề tài nghiên cứu

1. Đánh giá tác động môi trường Bệnh viện 108. Đề tài cấp Bộ Quốc phòng. Nguyễn Kim Nữ Hiếu (Chủ nhiệm).

2. Dịch tễ học lâm sàng điều trị SRAT ở miền Bắc. Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, KY01 -22, 1996. Đồng tác giả.

3. Nghiên cứu ứng dụng các hệ trợ giúp quyết định, hệ chuyên gia và việc tin học hoá để trợ giúp chẩn đoán và điều trị bệnh nhiệt đới. Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 1999. Nguyễn Kim Nữ Hiếu (Đồng Chủ nhiệm).

4. Nghiên cứu những bệnh nhân ung thư mà trong đời họ có thời gian tiếp xúc với chất độc hoá học. Đề tài cấp Bộ Quốc phòng,   1999-2000. Đồng tác giả .

5. Nghiên cứu chế độ ăn thích hợp cho bệnh nhân đái tháo đường typ II ở Việt Nam. Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, KHCN 41- 09, 2000. Đồng tác giả.

6. Nghiên cứu một số kỹ thuật miễn dịch hiện đại xét nghiệm dấu ấn ung thư vào chẩn đoán theo dõi diễn biến ung thư tuyến tiền liệt, gan và đại tràng. Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 2001. Đồng tác giả.

 
4. Nghiên cứu những bệnh nhân ung thư mà trong đời họ có thời gian tiếp xúc với chất độc hoá học. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng, 1999-2000. Nguyễn Kim Nữ Hiếu tham gia.

5 Nghiên cứu chế độ ăn thích hợp cho bệnh nhân đái tháo đường typ II ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng, 2000.Nguyễn Kim Nữ Hiếu tham gia.

6. Nghiên cứu một số kỹ thuật miễn dịch hiện đại xét nghiệm dấu ấn ung thư vào chẩn đoán theo dõi diễn biến ung thư tuyến tiền liệt, gan và đại tràng  Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng, 2001. Nguyễn Kim Nữ Hiếu tham gia.


 

dating for married link married men who cheat
close

Thông báo