Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh


Sách đã xuất bản

 1. Lý thuyết tác động tham số của bức xạ điện từ mạnh lên chất rắn. Võ Hồng Anh. Nhà xuất bản Nauka, Mátxcơva, 1985, (Tiếng Nga).

close

Thông báo