Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh


Niên biểu cuộc đời

 
NIÊN BIỂU CUỘC ĐỜI

Thời gian

Hoạt động

1942

Ra  đời.

1965-1971

Cán bộ nghiên cứu Ban Toán - Lý, Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước.

1972-1986

Phòng Vật lý Lý thuyết, Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam. Cộng tác viên cao cấp tại Viện Liên hợp Nghiên cứu hạt nhân Quốc tế Đupna, Liên Xô (cũ).

1987-1997

Phó phòng (1987); Trưởng phòng Vật lý Lý thuyết và Tính toán, Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia.

1998-2003

Công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Cơ bản và Tính toán,  Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia.

2003

Nghỉ hưu.

cheat boyfriend open cheat on your boyfriend
close

Thông báo