Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Mạnh An


Quá trình giảng dạy và đào tạo
QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Cao học: 20 luận văn thạc sỹ (Thông tin chưa đầy đủ)

Hướng dẫn Nghiên cứu sinh: 10 luận án tiến sỹ; 20 luận án bác sỹ chuyên khoa II (Thông tin chưa đầy đủ)

 

close

Thông báo