Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Mạnh An


Các đề tài nghiên cứu

Tham gia 20 đề tài khoa học các cấp (Thống kê chưa đầy đủ).

1. Ghép thận. Đề tài cấp Nhà nước, năm 1992 - 1996, nghiệm thu năm 1998. Hoàng Mạnh An (Tham gia).

2.  Nghiên cứu một số vấn đề về ghép tạng tại Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, năm 1996 - 2000, nghiệm thu năm 2001. Hoàng Mạnh An (Tham gia).

3. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cao - nội soi trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh ngoại khoa. Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, năm 1996 - 2000, nghiệm thu năm 2001. Hoàng Mạnh An (Tham gia).

4. Nghiên cứu một số vấn đề về ghép gan để thực hiện ghép gan trên người tại Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước, năm 2001 - 2004, nghiệm thu năm 2005. Hoàng Mạnh An (Tham gia).

5. Nghiên cứu xây dựng quy trình ghép gan từ người cho sống tại Việt Nam. Đề tài nhánh cấp Nhà nước, tháng 6/2002 - 6/2005, nghiệm thu tháng 11/2005. Hoàng Mạnh An (Phó chủ nhiệm).

6.  Điều tra một số yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện 103. Đề xuất một số giải pháp khắc phục. Đề tài cấp Học viện Quân y, tháng 12/2003 - 12/2004, nghiệm thu tháng 12/2004. Hoàng Mạnh An (Chủ nhiệm).

7. Điều trị hỗ trợ bệnh nhân ung thư dạ dày bằng viên Panacrin giai đoạn III. Đề tài nhánh cấp Nhà nước, nghiệm thu năm 2005. Hoàng Mạnh An (Chủ nhiệm phần lâm sàng Bệnh viện 103).

8. Nghiên cứu kết quả phẫu thuật ung thư trực tràng theo phương pháp Babcock - Bacon có cải tiến. Đề tài cấp Học viện Quân y, năm 2003 - 2005, nghiệm thu tháng 5/2006. Hoàng Mạnh An (Chủ nhiệm). 

9. Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị sỏi đường mật trong gan. Đề tài cấp Bộ Quốc phòng, năm 2007 - 2008, nghiệm thu tháng 10/2008. Hoàng Mạnh An (Chủ nhiệm).  

10. Tạo hình thực quản bằng vạt da cân trên thực nghiệm. Đề tài cấp Học viện Quân y, năm 2008 - 2009, nghiệm thu tháng 5/2009. Hoàng Mạnh An (Chủ nhiệm).  

11. Nghiên cứu xây dựng mô hình ghép tim khác chỗ trên chuột. Đề tài cấp Học viện Quân y, năm 2008 - 2009, nghiệm thu tháng 5/2009. Hoàng Mạnh An (Chủ nhiệm).

12. Ghép đồng thời tụy - thận trên người từ người cho chết não.  Đề tài cấp Nhà nước. Hoàng Mạnh An (Chủ nhiệm).

13. Nghiên cứu biện pháp giải độc không đặc hiệu cho nạn nhân da cam/dioxin tại Việt Nam. Đề tài cấp Nhà nước. Hoàng Mạnh An (Đồng Chủ nhiệm).

 

 

close

Thông báo