Các tư liệu về  Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Mạnh An


Các bài báo nghiên cứu

 Đã có trên 90 công trình, bài viết công bố trong nước và  4 bài báo công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế (là Tác giả, Đồng tác giả...)(Thông tin, Thống kê chưa đầy đủ).

1. 95 ca xử trí vết thương bụng ở Biên giới phía Bắc. Tạp chí Y học Quân sự, Cục Quân y, số 4 (137), 1987.

2. Giá trị của chụp mật qua da trong chẩn đoán và điều trị vàng da tắc mật. Tạp chí Y học Quân sự Cục Quân y, số 3, 1995.

3. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, giải phẫu bệnh và tình hình phẫu thuật ung thư trực tràng. Kỷ yếu Công trình nghiên cứu Y học Quân sự, số 2, 1998.

4. Một số thay đổi tại dạ dày qua 2 phương pháp khâu nối BillrothI và BillrothII. Kỷ yếu Công trình nghiên cứu Y học Quân sự, số 3, 1998.

5. Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đoạn 2/3 dạ dày theo BillrothII trong điều trị ngoại khoa loét tá tràng (1988 - 1994) tại Viện 103. Tạp chí Y học Thực hành, số 5 (348), 1998.

6. Nhận xét một số biến đổi niêm mạc miệng nối sau cắt đoạn 2/3 dạ dày bằng nội soi, sinh thiết. Kỷ yếu Công trình nghiên cứu Y học Quân sự, số 2, 1999.

7. Một số nhận xét về phương pháp BillrothI đối với mỏm tá tràng khó trong cắt đoạn dạ dày do loét tá tràng. Kỷ yếu Công trình nghiên cứu Y học Quân sự, số 1, 2000.

8. Nghiên cứu một số biến đổi tại miệng nối sau cắt đoạn dạ dày điều trị loét tá tràng, khâu nối theo BillrothI. Tạp chí Ngoại khoa, số 5, 2000.

9. Ghép gan lấy từ người cho sống thân thuộc và ghép gan thực nghiệm tại Học viện Quân y. Tạp chí Ngoại khoa, số 5, 2002.

10. Nghiên cứu đặc điểm di căn hạch bạch huyết trong ung thư 1/3 dưới da dày. Tạp chí Y học Thực hành, số 491, 2004.

11. Tổng kết đánh giá phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa thực hiện tại Bệnh viện 103 (2000 - 2004). Tạp chí Y học Thực hành, số 491, 2004.

12. Phẫu thuật nội soi cắt túi mật tại Bệnh viện 103. Tạp chí Y học Thực hành, số 491, 2004.

13. Nhận xét qua 10 trường hợp vỡ lá lách do chấn thương được phẫu thuật bảo tồn tại Bệnh viện Quân đoàn 4. Tạp chí Y học Việt Nam, số 11, 2004.

14. Nghiên cứu kết quả phẫu thuật ung thư trực tràng theo phương babcock - Bacon có cải tiến. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 3, 2005.

15. Điều trị ngoại khoa tắc ruột do ung thư đại tràng trái qua 45 trường hợp. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 4, 2005.

16. Chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày tại Bệnh viện 109 từ 2000 đến 2005. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 2005.

 17. Một số kết quả phẫu thuật cắt trực tràng bảo tồn cơ thắt. Tạp chí Ngoại khoa, số 4, 2005.

18. Đánh giá vai trò của dẫn lu mật qua da xuyên gan có nong đường hầm trong điều trị sỏi đường mật tại Bệnh viện 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, 2006.

19. Những thay đổi giải phẫu trong phẫu thuật cắt thận ghép. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 1, 2007.

20. Điều trị tắc ruột sau mổ ruột thừa tại Bệnh viện 103. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 5, 2007.

21. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới chẩn đoán và biến chứng của viêm ruột thừa cấp tại Bệnh viện 103. Tạp chí Y học Thực hành, số 8 (575 - 576), 2007.

22. Nhận xét sự liên quan của hạch bạch huyết với ung thư 1/3 dưới dạ dày. Tạp chí Y học Thực hành, số 8 (575 - 576), 2007.

23. Nối vị tràng có hỗ trợ nội soi trong điều trị hẹp môn vị do ung thư biểu mô 1/3 dưới dạ dày khi không còn chỉ định mổ cắt dạ dày - kỹ thuật và kết quả. Tạp chí Y học Thực hành, số 11(589 - 590), 2007.

24. Nghiên cứu vai trò của kỹ thuật dẫn lưu dịch tới rửa trong nội soi tán sỏi đường mật xuyên gan qua da. Tạp chí Y học Thực hành, số 1 (594 - 595), 2008.

25. Nghiên cứu đặc điểm tổn thương giải phẫu bệnh và di căn hạch trong ung thư 1/3 dưới dạ dày. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 6, 2008.

 26. Đánh giá kết quả áp dụng một số biện pháp nâng cao hiệu quả điều trị sỏi đường mật trong gan. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 6, 2008.

27. Kết quả điều trị trĩ vòng bằng phẫu thuật cắt bỏ vòng trĩ với dụng cụ tự tạo tại Bệnh viện 103 qua 1115 trường hợp. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 6, 2008.

28. Nhận xét kết quả phẫu thuật cắt ruột thừa qua nội soi. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 3, 2009.

29. Đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp do sỏi bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 4, 2009.

30. Đánh giá kết quả phẫu thuật bảo tồn lách trong chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Quân đoàn 4. Tạp chí Y Dược học Quân sự, số 5, 2009.

31. Canine lateral Thoracic Fasciocutaneous flap: An Experimental stady. International Journal of Surgery, 2009.

 


dating for married link married men who cheat
close

Thông báo