Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Phách


Sách đã xuất bản

1. Sử dụng thuốc. Nguyễn Xuân Phách, Ngô Ứng Long. Cục Quân y, 1964; Tái bản, 1965.

2. Chẩn đoán bệnh bằng DDVPX. Nguyễn Xuân Phách. Cục Quân y, 1972.

3. Một số phương pháp thống kê toán học dùng để đánh giá kết quả nghiên cứu trong Y, Sinh, Dược học. Nguyễn Xuân Phách. Học viện Quân y, 1985.

4. Sử dụng đồng vị phóng xạ trong chẩn đoán lâm sàng và nghiên cứu y sinh học. Nguyễn Xuân Phách. Học viện Quân y, 1987.

5. Tự bấm huyệt để giữ sức khoẻ và vẻ đẹp (Dịch). Nguyễn Xuân Phách. H- Phụ nữ, 1993.

6. Thống kê y học. Nguyễn Xuân Phách. H- Y học, 1995; Tái bản, 2000.

7. Hướng dẫn sử dụng chương trình EPI INFO. Nguyễn Xuân Phách. Trung tâm Nhân lực, Bộ Y tế, 1995.

8. Toán thống kê và tin học ứng dụng trong Y – Sinh - Dược học. Nguyễn Xuân Phách, Nguyễn Thế Minh, Trịnh Thanh Lâm. H- Quân đội nhân dân, 1995.

9. Môi trường và sức khoẻ. Nguyễn Xuân Phách. H- Phụ nữ, 1995.

10. Hướng dẫn về an toàn bức xạ. Nguyễn Xuân Phách. Cục Quân, 1999.

11. Cứu chữa tổn thương do vũ khí hạt nhân, vũ khí phóng xạ. Nguyễn Xuân Phách. H- Quân đội nhân dân, 2004.

12. Y học hạt nhân. Nguyễn Xuân Phách và cộng sự. H- Quân đội nhân dân, 2004.

close

Thông báo