Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Phách


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

1932 

Sinh tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

1949-1957
Công tác quân y tại các đơn vị: Quân y khu X, Đại đoàn 316, Mặt trận Điện Biên Phủ.

1958-1982

- Học Đại học;

- Giảng viên trường Đại học Quân y;

- Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học, trường Đại học Quân y;

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Liên Xô (1980);

- Chủ nhiệm Bộ môn Y học phóng xạ,  Đại học Quân y.

1983-1995

- Phó Giám đốc Học viện Quân y;

- Phong hàm Phó Giáo sư (1984);

- Phong hàm Giáo sư ngành Y học (1991).

1996-2001

- Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Bảo vệ phóng xạ (nay là Viện Y học phóng xạ và U bướu quân đội);

- Ủy viên thường vụ Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam;

- Ủy viên Ban cố vấn quốc tế của Liên hiệp Hội Y học hạt nhân và Sinh học châu Á và châu Đại dương (AOFNMB);

- Nghỉ hưu (2001).

2017
 Mất tại Hà Nội.

 

 

cheat boyfriend allpaul.com cheat on your boyfriend


close

Thông báo