Các tư liệu về  Giáo sư Tiến sĩ khoa học Nguyễn Xuân Phách


Luận án tiến sĩ / tiến sĩ khoa học
LUẬN ÁN TIẾN SỸ KHOA HỌC

Đề tài:

Ngôn ngữ: Tiếng Nga

Chuyên ngành khoa học:

Người hướng dẫn:

Năm bảo vệ: 1980

Nơi bảo vệ luận: Liên Xô.

close

Thông báo