Các tư liệu về  Giáo sư Trần Quốc Vượng


Niên biểu cuộc đời

Thời gian

Hoạt động

 1934

Sinh tại Hải Dương.

1956 - 1980 

Cán bộ giảng dạy Bộ môn Cổ sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 

Trưởng nhóm/Trưởng môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội (1959) .

 

Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội (1976- 2005).

  

1980 - 1993

Chủ nhiệm Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1980 - 1993).

  

Giám đốc Trung tâm Liên Văn hoá - Lịch sử Khoa Lịch sử, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (1989 - 2005).                    Phó Tổng Thư ký Hội Văn hoá Văn nghệ Dân gian Việt Nam (1989 - 2005).   

 

Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội (1990 - 1996). 

 

1993 - 2005 
 
 
 

Trưởng môn Văn hoá học Đại học Đại cương, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trưởng ngành Du lịch học Đại học Tổng hợp Hà Nội. (1993 - 1996).  

Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sử học Việt Nam (1993 - 2005).

Cố vấn Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về Chương trình Thiết kế - Tu bổ - Tôn tạo  các Di tích lịch sử (1995 - 2005). 

Tư vấn Ủy ban Nhân dân  Hà Nội về các Di tích lịch sử Hà Nội và Chương trình “Ngàn năm Thăng Long” (1995 - 2005).  

 

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hoá Ẩm thực Việt Nam

(1995 - 2005). 

 

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Văn hoá, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (1996 - 2005).

Uỷ viên Hội đồng tư vấn của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam về Khu di tích Hoàng thành Thăng Long (2003 - 2004). 

 


  
 2005 Qua đời